Co to jest Elektroniczne Zezwolenie na Wjazd (ETA)?

Cudzoziemcy zwolnieni z wymogu posiadania wizy przylatujący bądź podróżujący przejazdem przez port lotniczy w Kanadzie muszą posiadać Elektroniczne Zezwolenie na Wjazd. Natomiast osoby wjeżdżające do Kanady drogą lądową lub morską nie mają obowiązku posiadania ETA. Ponadto niektórzy cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania wizy nie muszą posiadać ETA. Dotyczy ty obywateli USA oraz podróżnych posiadających ważną wizę kanadyjską. Obywatele Kanady, w tym osoby o podwójnym obywatelstwie oraz z prawem stałego pobytu, nie mogą ubiegać się o ETA. ETA jest ważny przez maksymalnie 5 lat lub przez okres ważności paszportu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Ubiegając się o nowy paszport, należy złożyć nowy wniosek o ETA. Osoby posiadające ETA mogą wielokrotnie wjeżdżać do Kanady każdorazowo na czas do 6 miesięcy.

Kto powinien ubiegać się o ETA?

Podróżujący z tych krajów powinni ubiegać się O ETA:

Andora; Antigua i Barbuda; Australia; Austria; Bahamy; Barbados; Belgia; obywatele brytyjscy; obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich; obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ponowne włączanych do Zjednoczonego Królestwa); obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich posiadających obywatelstwo z urodzenia; pochodzenia, naturalizacji lub rejestracji w jednym z brytyjskich terytoriów zamorskich Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy (Malwiny), Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Wyspa Świętej Heleny, wyspy Turks i Caicos; poddani brytyjscy z prawem zamieszkania w Wielkiej Brytanii; Brunei Darussalam; Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Niemcy; Grecja; Specjalny Region Administracyjny Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej Chin – osoby muszą mieć paszport, wydany przez SRA Hongkong; Węgry; Islandia; Irlandia; Izrael, – osoby muszą mieć paszport izraelski; Włochy; Japonia; Republika Korei; Łotwa; Litwa; Liechtenstein; Luksemburg; Malta; Meksyk; Monako; Holandia; Nowa Zelandia, Norwegia, Papua Nowa Gwinea, Polska, Portugalia, Samoa, San Marino; Singapur; Słowacja; Słowenia; wyspy Salomona; Hiszpania; Szwecja; Szwajcaria; Tajwan – osoby muszą mieć paszport zwykły wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu zawierający osobisty numer identyfikacyjny, Stany Zjednoczone Ameryki – legalnie przebywający ze stałym miejscem zamieszkania; Watykan – osoby muszą mieć przy sobie paszport lub dokument podróży wydany przez Watykan.

Warunki wjazdu do Kanady

Osoby podróżujące do Kanady muszą spełnić następujące warunki:

  • posiadać ważny dokument podróżny, taki jak paszport.
  • być w dobrym stanie zdrowia.
  • nie mogą być skazani za przestępstwa kryminalne lub związane z imigracją.
  • przekonać urzędnika imigracyjnego o swoich trwałych powiązaniach – takich jak praca, dom, majątek lub rodzina – z krajem rodzinnym.
  • przekonać urzędnika imigracyjnego o swoim zamiarze opuszczenia Kanady po zakończeniu pobytu.
  • posiadać odpowiednią kwotę pieniędzy na pobyt (kwota ta zależy od długości pobytu oraz rodzaju miejsca zakwaterowania – hotel lub dom przyjaciół lub rodziny).