Što je to elektronička putna dozvola (Electronic Travel Authorization – ETA)?

Strani državljani kojima za ulazak u Kanadu nije potrebna viza moraju izvaditi elektroničku putnu dozvolu (ETA). Putnicima koji u Kanadu ulaze kopnenim ili morskim putem nije potrebna ETA. Nadalje, ETA nije potrebna ni velikom broju stranih državljana kojima za ulazak u Kanadu nije potrebna viza, kao npr. državljanima SAD-a ili putnicima s valjanom kanadskom vizom. Kanadski državljani, uključujući i one s dvojnim državljanstvom i trajnom dozvolom boravka, ne mogu podnijeti zahtjev za ETA.
ETA dozvola vrijedi 5 godina ili do isteka putovnice (što prije istekne). Ako dobijete novu putovnicu, morat ćete podnijeti i zahtjev za novu ETA dozvolu. S ETA dozvolom možete posjetiti Kanadu koliko god puta želite, na periode do 6 mjeseci.

Tko treba podnijeti zahtjev za ETA?

Zahtjev za ETA trebaju podnijeti putnici iz ovih zemalja:
Andora; Antigua i Barbuda; Australija;  Austrija; Bahami; Barbados; Belgija; britanski građani; britanski državljani (prekomorska područja); građani britanskih prekomorskih područja (s dopuštenjem ponovnog ulaska u Ujedinjeno kraljevstvo); građani britanskih prekomorskih područja koji su građansko pravo stekli rođenjem; porijeklom, naturalizacijom ili registracijom u nekom od britanskih prekomorskih područja Anguile, Bermuda, Britanskih Djevičanskih Otoka, Kajmanskog Otočja, Falklandskih otoka (Malvina), Gibraltara, Montserrata, Otoka Pitcairn, Sv. Helene, Otoka Turks i Caicos; britanski subjekti s pravom prebivališta u Ujedinjenom Kraljevstvu; Brunei Darussalam; Čile; Hrvatska; Cipar; Češka; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Njemačka; Grčka; Kinesko Posebno Upravno Područje Hong Kong, moraju imati putovnicu izdanu u KPUP Hong Kong; Mađarska; Island; Irska; Izrael, moraju imati izraelsku putovnicu; Italija; Japan, Republika Koreja; Letonija; Lihtenštajn; Litva; Luksemburg; Malta; Meksiko; Monako; Nizozemska; Novi Zeland; Norveška; Papua Nova Gvineja; Poljska; Portugal; Samoa; San Marino; Singapur; Slovačka; Slovenija; Solomonovi Otoci; Španjolska; Švedska; Švicarska; Tajvan, moraju imati regularnu putovnicu izdanu od tajvanskog ministarstva vanjskih poslova koja sadrži osobni identifikacijski broj, Sjedinjene Američke Države, osobe sa zakonskim stalnim boravištem; Vatikan, moraju imati putovnicu ili putne isprave izdane od države Vatikan.

Uvjeti za ulazak u Kanadu

Osobe koje putuju u Kanadu moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
Imati važeće putne isprave, kao npr. putovnicu.
Biti dobrog zdravlja.
Da niste počinili nikakav kriminalni ili imigracijski prijestup.
Podnijeti dokaze službeniku za useljavanje da imate obaveze – kao npr. posao, kuću, financijsku imovinu, obitelj – zbog kojih ćete se vratiti u domovinu.
Podnijeti dokaze službeniku za useljavanje da ćete po završetku svoje posjete napustiti Kanadu.
Imati dovoljno novaca za svoj boravak (količina novaca koja će vam biti potrebna može ovisiti o duljini vašeg boravka te o tome da li odsjedate u hotelu ili kod prijatelja ili rođaka).